Wentylacja mechaniczna - rekuperacja

Centrala wentylacyjna AirPack

 1. Układ sterowania z możliwością rozbudowy oraz integracji z systemami zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus RTU.
 2. Obudowa z wysokiej jakości izolacją termiczną i akustyczną.
 3. Przewód powietrza nawiewanego.
 4. Wentylatory greentech ebm-papst napędzane silnikami prądu stałego z płynną regulacją obrotów.
 5. Przewód powietrza usuwanego z budynku.
 6. Stopy zapewniające przestrzeń na montaż syfonu kondensatu.
 7. Przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń.
 8. Wymiennik ciepła Recair o przypływie 100% przeciwprądowym z wielokanałową matrycą.
 9. Podwójne zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej.
 10. System FPX zapobiegający zamrożeniu kondensatu z płynnie sterowaną nagrzewnicą.
 11. Filtr powietrza klasy G4 z presostatem i automatycznym systemem kontroli zabrudzenia.
 12. Pomiar temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz zewnętrznego.
 13. Przewód powietrza zewnętrznego.
 14. Sterowany By-pass z możliwością programowania przez użytkownika.
 15. Odprowadzenie kondensatu z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny i kabel grzejny.

Co zyskujesz?

 1. Jakość powietrza zapewniającą warunki higieniczne w domu zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
 2. Odzysk energii z powietrza wentylacyjnego ze średnią roczną sprawnością przekraczająca 90%
 3. Redukcja największej straty ciepła budynku – związanej z wentylacją pomieszczeń z poziomu 30-60%, który występuje przy wentylacji tradycyjnej do poziomu 4-6% charakterystycznego dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 4. Skuteczne zapobieganie zawilgoceniu ścian i tzw. zaparowaniu okien
 5. Skuteczne zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów
 6. Pełna kontrola nad intensywnością wentylacji i związanymi z nią kosztami
 7. Zwiększenie komfortu w budynku poprzez nawiew świeżego i ciepłego powietrza do budynku
 8. Eliminacja przeciągów występujących w przypadku wentylacji tradycyjnej wprowadzającej do pomieszczenia zimne powietrze zewnętrzne
 9. Filtracja powietrza nawiewanego do budynku
 10. Możliwość centralnego uzdatnienia powietrza – nawilżanie, ogrzewanie, chłodzenie
 11. Wysoka sprawność energetyczna – dla domu o powierzchni 150 m2 energia zużyta przez wentylatory w ciągu roku stanowi jedynie 5% energii odzyskanej przez rekuperator
 12. Usuwanie zanieczyszczeń oraz alergenów z przestrzeni budynku
 13. Poprawa akustyki i bezpieczeństwa w budynku na skutek braku konieczności otwierania okien

Prawidłowa wentylacja budynku

Na podstawie polskiej normy PN-83/B-0430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania”.

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji strumienie powietrza powinny wynosić co najmniej:

 1. w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową 70 m3/h
 2. w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną:
 3. 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób
 4. 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
 5. w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię elektryczną 50 m3/h
 6. w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną 70 m3/h
 7. w łazience (z WC lub bez) 50 m3/h
 8. w wydzielonym WC 30 m3/h
 9. w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym 15 m3/h
 10. dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego 30 m3/

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza
do co najmniej 120 m3/h

Straty ciepła w budynku

Panel sterowania Air++

 1. Informacja o bieżącym trybie działania wentylacji.
 2. Wybór jednego z dwóch programów tygodniowych.
 3. Dane urządzenia.
 4. Wybór trybu pracy: automatyczny, manualny, chwilowy.
 5. Funkcja „Pusty dom” ograniczająca intensywność wentylacji podczas nieobecności domowników.
 6. Funkcja „Wietrzenie” uruchamiająca intensywne przewietrzanie pomieszczeń.
 7. Aktualna data i godzina.
 8. Ustawienia.
 9. Graficzna prezentacja aktualnych parametrów pracy.
 10. Płynne ustawienia intensywności wentylacji.
 11. Funkcja „Kominek” zapobiegająca wydostawaniu się dymu podczas rozpalania kominka.
 12. Funkcja „Otwarte okna” równoważąca wentylacje w przypadku otwarcia okien.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 1. Przewód powietrza usuwanego.
 2. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 3. Centrala wentylacyjna.
 4. Przewód powietrza świeżego.
 5. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 6. Moduł pompowy gruntowego wymiennika ciepła.
 7. Wymiennik glikol/powietrze gruntowego wymiennika ciepła.
 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 9. Czerpnia powietrza świeżego.
 10. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
 11. Wyrzutnia powietrza usuwanego.
 12. Nawiew powietrza – dysza nawiewna.
 13. Przepustnica.
 14. Tłumik akustyczny.
 15. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 16. Przewód powietrza nawiewanego.
 17. Przewód powietrza wywiewanego.
 18. Kolorowy, dotykowy panel sterowania.
 19. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 20. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 21. Skrzynka rozdzielcza.
 22. Przewód powietrza wywiewanego.
 23. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.