Giętarka do rur i profili

data dodania: 2017-08-21

Informujemy że postępowanie związane z wyborem oferty dot. GIĘTARKA DO RUR I PROFILI – 1 SZT. zostało rozstrzygnięte w dniu 30.08.2017.

Wybrana oferta:

MAQSTOCK POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płk. Dąbka 215

82-300 Elbląg

oferta z dn. 28.08.2017

cena netto: 54 900,00

 

Pełna lista podmiotów:

 

1) EUROMETAL SP. Z O.O.

2) STURMER MASZYNY Sp. z o.o.

3) MAQSTOCK POLSKA Sp. z o.o.

4) DIG ŚWITAŁA Sp. z o.o.

 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie ofertowe na dostawę:

giętarka do rur i profili – 1 szt.

CPV: 42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
WYMAGANY TERMIN DOSTAWY: do 25.09.2017
Kategoria ogłoszenia: Dostawy – Dostawy Inne

Oferty przyjmujemy w terminie do 29.08.2017. Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

W DNIU 23.08.2017 ZMIENIONO TREŚĆ OGŁOSZENIA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) w punkcie Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
w pkt. d)
dostępność serwisu na wypadek awarii (liczona jako termin podjęcia rzeczywistych działań
zmierzających do usunięcia usterki, nie jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o usterce) – P4
- podjęcie interwencji serwisowej w maksymalnym dopuszczalnym czasie: 4 dni od zgłoszenia – 0 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej 1-3 dni od zgłoszenia – 2 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 24 godz. – 3 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 8h – 5 pkt.

zmieniono zapis na:
dostępność serwisu na wypadek awarii (liczona jako termin podjęcia rzeczywistych działań
zmierzających do usunięcia usterki, nie jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o usterce) – P4
- podjęcie interwencji serwisowej w maksymalnym dopuszczalnym czasie: 4 dni od zgłoszenia – 0 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej 1-3 dni od zgłoszenia – 4 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 24 godz. – 6 pkt.
- podjęcie interwencji serwisowej do 8h – 10 pkt.
Zmiana ma charakter korekty omyłki pisarskiej - wartości punktowe nie były dostosowane do
podanej w zapytaniu wagi kryterium (10%) - zmieniono wartości punktowe, jednak przy zachowaniu
pierwotnie podanych proporcji pomiędzy poszczególnymi progami punktowymi
w związku z ww. zmianami zmieniono także w ww. opisany sposób treść załącznika do ogłoszenia -
zapytanie ofertowe w formacie .pdf

2) w załączniku - szablon oferty: skorygowano omyłkę pisarską informującą iż szablon oferty dotyczy
dostawy przecinarki taśmowej z przesuwem - 1 szt. Nowa, prawidłowa informacja: giętarka do rur i
profili - 1 szt.
3) w związku z ww. zmianami nie przedłuża się terminu składania ofert
4) na moment dokonania zmiany treści ogłoszenia wpłynęła jedna oferta - oferenta poinformowano
w formie e-mail o zmianie

 

DO POBRANIA:

szablon oferty
zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych