Przecinarka taśmowa

data dodania: 2017-09-18

Informujemy że postępowanie związane z wyborem oferty dot. PRZECINARKA TAŚMOWA Z PRZESUWEM – 1 SZT. zostało rozstrzygnięte w dniu 26.09.2017.

Wybrana oferta:

HARD Sp. z o.o. NIP: 676-245-56-30

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji 
stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności 
MŚP RPO WL na lata 2014-2020” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie 
ofertowe na dostawę:

przecinarka taśmowa z przesuwem – 1 szt.

CPV: 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
WYMAGANY TERMIN DOSTAWY: do 30.10.2017
Kategoria ogłoszenia: Dostawy – Dostawy Inne

Oferty przyjmujemy w terminie do 25.09.2017.
Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę 
do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA:

szablon oferty

zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych