Sprężarka (Anulowane)

data dodania: 2017-11-15

Postepowanie zostało ANLUOWANE dnia 22.11.2017 z przyczyn wewnętrznych leżących po stronie Pytającego.

 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji

stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności

MŚP RPO WL na lata 2014-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie

ofertowe na dostawę:

Sprężarka – 1 szt.

CPV:  42123400-1 Opis: Sprężarki powietrza

 

Termin realizacji: nie później niż do 31.01.2017 r.

Termin podpisania umowy sprzedaży: 7 dni od daty opublikowania wyników.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy – Dostawy Inne

 

Oferty przyjmujemy w terminie do 22.11.2017. Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA:

szablon oferty

zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych