Sprężarka

data dodania: 2017-12-11

Informujemy że postępowanie związane z wyborem oferty dot. sprężarka – 1 szt.,  zostało rozstrzygnięte w dniu 19.12.2017.

Wybrana oferta:

P.W. DRUT s.c.

Renata i Janusz Gęśla

oferta z 18.12.2017

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji

stalowych Patro w oparciu o wyniki badań naukowych, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności

MŚP RPO WL na lata 2014-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie

ofertowe na dostawę:

Sprężarka – 1 szt.

CPV:  42123400-1 Opis: Sprężarki powietrza

 

Termin realizacji: nie później niż do 15.02.2017 r.

Termin podpisania umowy sprzedaży: 7 dni od daty opublikowania wyników.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy – Dostawy Inne

 

Oferty przyjmujemy w terminie do 18.12.2017. Szczegóły zapytania, w tym wymagane minimalne parametry techniczne oraz warunki dopuszczające ofertę do udziału w postępowaniu, a także szablon oferty, który należy wypełnić i odesłać, do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA:

szablon oferty

zapytanie ofertowe

« powrót do zapytań ofertowych