Dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze"

czyste powietrze

Na czym polega program „Czyste Powietrze”?

Rządowy program "Czyste powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okna, drzwi zewnętrzne jak również bramy garażowe są elementami działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach.

Program "Czyste Powietrze" to możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej.
Zobacz jak uzyskać dofinansowanie dzięki programowi "Czyste Powietrze".

Co można wymienić w programie "Czyste Powietrze"

Okna

Okna i drzwi balkonowe o przenikalności cieplnej nie większej niż 0,9 W/m2K, natomiast okna połaciowe 1,10 W/m2K.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi o przenikalności cieplnej
nie większej niż 1,3 W/m2K.

Bramy garażowe

Bramy w garażach ogrzewanych o przenikalności cieplnej nie większej niż 1,3 W/m2K.

Kto może skorzystać z finansowania w programie "Czyste Powietrze"

Z bezzwrotnej dotacji skorzystać może każdy właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym (posiadający wyodrębnioną księgę wieczystą).


Progi finansowania Warunki finansowania Poziom dofinansowania (maks.)
Poziom podstawowy Roczny dochów wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł. 40%
(do 66 tys. zł)
Poziom podwyższony W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 894 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym przecietyny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 2 651 zł. 70%
(do 99 tys. zł)
Poziom najwyższy W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 090 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym przecietyny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 2 526 zł. 100%
(do 135 tys. zł)

Dodatkowo, dla każdego z progów finansowania przysługuje zwrot poniesionych kosztów za audyt energetyczny: do 1 200 zł.

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych - poziomy dofinansowania

Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy
Stolarka okienna 40% 70% 100%
Stolarka drzwiowa 40% 70% 100%
Bramy garażowe 40% 70% 100%

Program "Czyste Powietrze" - istotne informacje

Rodzaje wsparcia

  • dotacja
  • dotacja z prefinansowaniem
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

Termin składania wniosków

Wniosek należy złożyć do
końca czerwca 2027 roku.

Jak złożyć wniosek?

  • osobiście w oddziale WFOŚiGW
  • pocztą
  • przez Internet za pomocą portalu ePuap

Po więcej informacji zapraszamy do naszych oddziałów.
Oferujemy wsparcie przy wypełnianiu wniosków programu "Czyste Powietrze".