dofinansowanie UE

Informujemy, iż przedsiębiorstwo Firma Handlowo Usługowa MIXOR Patro Edward, jest
Beneficjentem projektu pt. "Uruchomienie produkcji pokryć dachowych w oparciu o innowacyjną
technologię stanowiącą własność intelektualną F.H.U MIXOR Edward Patro”
, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 –
Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dane kontaktowe instytucji zajmujących się naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat
fax 081 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl