Informujemy, że F.H.U. MIXOR Patro Edward zrealizowała projekt inwestycyjny pt. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu produkcji konstrukcji stalowych Patro w oparciu o wyniki badań Naukowych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych na zlecenie Beneficjenta. Planowane rezutaty:

  • udoskonalenie procesu produkcyjnego w zakresie obecnej produkcji ogrodzeń i bram
  • podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty, poprzez jej rozszerzenie o nowy produkt - konstrukcje stalowe
  • nową usługę - malowanie proszkowe elementów metalowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 664 614, 56 zł
DOFINANSOWANIE: 947 341, 61 zł

Informujemy, że Firma Handlowo Usługowa MIXOR Patro Edward, jest Beneficjentem projektu pt. "Uruchomienie produkcji pokryć dachowych w oparciu o innowacyjną technologię stanowiącą własność intelektualną F.H.U MIXOR Edward Patro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.